Điểm danh các nhà xe Nam Định 2021
Back

Điểm danh các nhà xe Nam Định 2021

Danh sách tuyến xe, nhà xe , xe khách đi từ Hà Nội về các huyện Nam Định 2021. Một số tuyến xe, nhà xe khách về Nam Định, xe về nghĩa hưng nam định, xe khách giáp bát giao thủy đi từ Hà Nội về các huyện Nam Định, các xe chạy từ bến Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình, bến xe Yên Nghĩa, bến xe Phùng, xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Yến đi bến xe Mỹ Đình, xe từ Quất lâm, Giao Thủy đi Mỹ Đình, Hà Nội. Update 2021

XE NGHĨA HƯNG - HÀ NỘI

01. Nhà Xe Thanh Tùng 01

-Biển số xe: 18B 01175

-Số ĐT liên hệ: 0975. 297. 306

-Sáng đi: 05h10 – Quỹ Nhất – Nghĩa Phú – Giáp Bát

-Trưa về: 10h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

02. Nhà Xe Thanh Tùng 02

-Biển số xe: 18B 00821

-Số ĐT liên hệ: 0919. 872. 306

-Sáng đi: 05h10 – Ngọc Lâm – Quỹ Nhất – Giáp Bát

-Trưa về: 10h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

03. Nhà Xe Quốc Huy

Chú ý: “điểm đi-đến” của nhà xe ở phía đầu huyện nên bà con ở phía cuối huyện đi xe này phải chú ý

-Biển số xe: 18B01000

-Số ĐT liên hệ: 0912. 976. 777

-Sáng đi 05h30: Liễu Đề – Nghĩa Thái – Nghĩa Đồng – Giáp Bát

-Sáng về 09h30: Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

04. Nhà Xe Tiều Bích

Chú ý: “điểm đi-đến” của nhà xe ở phía đầu huyện nên bà con ở phía cuối huyện đi xe này cân nhắc kĩ trước khi lên xe.

-Biển số xe: 18B00674

-Số ĐT liên hệ: 0942. 638. 638

-Sáng đi 05h30: Liễu Đề – Tam Thôn – Giáp Bát

-Sáng về 09h00: Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

05. Nhà Xe Ngọc Hà

-Biển số xe: 18B01210

-Số ĐT liên hệ: 0946. 038. 393 – 0988. 214. 240

-Sáng đi 05h45: Ngọc Lâm – Liễu Đề – Giáp Bát

-Trưa về 11h40: Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

06. Nhà Xe Liên Hùng

-Biển số xe: 18B 00389

-Số ĐT liên hệ: 0986. 239. 455 

-Sáng đi : 05h50 – Nam Điền –Liễu Đề – Giáp Bát

-Trưa về : 12h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

07. Nhà Xe Gia Tặng

-Biển số xe: 18N 1341

-Số điện thoại: 0975. 717. 114

-Sáng đi: 06h00 – Đông Bình – Liễu Đề – Giáp Bát

-Chiều về: 13h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

08. Nhà Xe Duy Tuấn

-Biển số xe: 18B01981

-Số diện thoại: 0915. 548. 909 )

-Sáng đi: 06h30 – Ngọc Lâm – Quỹ Nhất – Giáp Bát

-Chiều về: 15h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

09. Nhà Xe Hiền Khơi

(Đã cập nhật lại lúc 20h ngày 09.09.2019)

-Biển số xe: 18B 00551

-Số điện thoại: 0912. 997. 728

-Sáng đi(06h20): Đội 9 Nông Trường(06h20) --> Rạng Đông(06h40) --> Đông Bình (06h45) --> Nghĩa Bình (07h00) --> Nghĩa Hồng(07h10) --> Đò Cau (07h15) --> Liễu Đề (07h20) --> Tam Thôn (07h40) --> Chợ Chùa (08h05) --> Bến Xe Giáp Bát (09h45)

-Chiều về(14h30): Giáp Bát (14h30) →Liêm Tuyền (15h30) → Nam Định (16h05) →Chợ Chùa(16h30) →Liễu Đề (16h50) →Đò Cau(17h00) →Nghĩa Hồng (17h05) →Nghĩa Bình (17h20) →Đông Bình (17h30) →Rạng Đông (17h40)

 

10. Nhà Xe Tuấn Bình

-Biển số xe: 18B 01635

-Số điện thoại: 0917. 646. 596

-Sáng đi : 06h15 – Nam Điền – Liễu Đề – Giáp Bát

-Chiều về : 13h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

11. Nhà Xe An Phú :

-Biển số xe: 18B 01656

-Số điện thoại: 0914. 530. 467

-Sáng đi : 07h25 – Quỹ Nhất – Liễu Đề – Giáp Bát

-Chiều về : 15h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

12. Nhà Xe Tuấn Bình

-Biển số xe: 18B 01447

-Số điện thoại: 0384. 211. 242 (Số nguyên bản khi chưa đổi đầu số của nhà mạng 0168. 421. 1242 )

-Sáng đi : 07h30 – Nghĩa Hải – Liễu Đề – Giáp Bát

-Chiều về : 16h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

13. Nhà Xe Đức Mới

-Biển số xe: 18B 01441

-Số điện thoại: 0974. 642. 575

-Sáng đi : 08h45 – Ngọc Lâm – Liễu Đề – Giáp Bát

-Chiều về : 14h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

14. Nhà Xe Đức Mỡi

-Biển số xe: 18B 01343

-Số điện thoại: 0964. 255. 177

-Trưa đi : 12h05 – Nghĩa Hải – Liễu Đề – Giáp Bát

-Sáng về : 06h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng

 

15. Nhà Xe An Phát

-Biển số xe: 29B3654

-Số điện thoại: 0942. 665. 088

-Trưa đi: 12h10 – Đông Bình – Ngã Tư Sở – Nghĩa Đô

-Sáng về: 06h25 – Công Viên Nghĩa Đô

 

16. Nhà Xe Hà Cường

-Biển số xe: 29B 09006

-Số điện thoại: 0912. 622. 535

-Chiều đi: 12h45 Đông Bình – Giáp Bát 15h45

-Sáng về: 8h30 Giáp Bát – Đông Bình 11h15 

 

 

 

Chát với GoCheap Call cho GoCheap Chát Zalo với GoCheap Mail cho GoCheap