Chính sách bảo mật thông tin

Trước khi tiến hành đặt hàng hoặc sử dụng dịch vụ, bạn bắt buộc phải đồng ý với chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các chính sách bảo mật thông tin dưới đây:

1. Mục Đích

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức GOCheap! Việt Nam thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân được cung cấp thông qua website gocheap.vn và ứng dụng di động tương ứng.

2. Phạm Vi Áp Dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân được thu thập thông qua website và ứng dụng di động của GOCheap! Việt Nam.

3. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn:
Đăng ký sử dụng dịch vụ.
Liên hệ với chúng tôi qua hỗ trợ trực tuyến.
Tham gia các chương trình khuyến mãi, cuộc thi hoặc khảo sát.

Thông tin thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại.
Thông tin thanh toán.
Vị trí địa lý khi sử dụng dịch vụ.
Lịch sử giao dịch và sử dụng dịch vụ.

4. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để:
Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
Hỗ trợ khách hàng.
Thực hiện giao dịch.
Gửi thông tin marketing có liên quan.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:
Có sự đồng ý của bạn.
Cần thiết cho các đối tác dịch vụ để thực hiện dịch vụ bạn yêu cầu.
Pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công ty.

6. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân:
Mã hóa dữ liệu.
Hệ thống giám sát và phát hiện xâm nhập.
Kiểm soát truy cập dữ liệu.

7. Quyền Của Người Dùng

Người dùng có quyền:
Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân.
Yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin.
Từ chối hoặc hạn chế việc xử lý thông tin.
Khiếu nại với cơ quan quản lý.

8. Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

Người dùng có thể quản lý thông tin cá nhân qua tài khoản người dùng hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

9. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật có thể được cập nhật. Chúng tôi sẽ thông báo mọi thay đổi quan trọng cho người dùng.

10. Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Triển khai Công nghệ Thiên Ân
Địa chỉ: Tầng 3 Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại: 02473000636

zalo
messenger