GIÁ XE PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG ĐI LỄ CHÙA CẦU MAY , VÃN CẢNH , GIẢI HẠN ...ĐẦU NĂM