Dịch vụ Taxi Nội Bài giá rẻ | GOCHEAP.VN

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 1. VỀ GOCHEAP.VN

Gocheap.VN là một nền tảng công nghệ đặt xe được xây dụng, phát triển và thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN - một công ty khởi nghiệp của các kỹ sư công nghệ thông tin tại Hà Nội, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106344233.

Sự ra đời của Gocheap.Vn nhắm tới mục đích đưa một dịch vụ vận tải hành khách chất lượng cao với chi phí rẻ nhất đến với tất cả quý khách hàng, cùng sự hỗ trợ đặc biệt của công nghệ thông tin và hệ thống AI tự phát triển. Theo đó, Gocheap.VN cung cấp nền tảng để kết nối giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hành khách (sau đây gọi là “Khách hàng”) với các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô (sau đây gọi là “Đối tác”). Các loại hình dịch vụ có thể yêu cầu thông qua GoCheap.VN là:

 • Dịch vụ Đặt xe sân bay Nội Bài giá rẻ bao gồm tất cả các dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô từ trung tâm Thành phố Hà Nội đi ra sân bay Nội Bài và ngược lại.
 • Dịch vụ Đặt xe Đường dài bao gồm tất cả các dịch vụ vận tải hành khách 01/02 chiều bằng xe ô tô.
 • Dịch vụ Đặt xe tiện tuyến bao gồm tất cả các dịch vụ vận tải hành khách 01 chiều bằng xe ô tô.
 • Dịch vụ Thuê tài xế theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng.
 1. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
 2. Chấp nhận các điều khoản

Thỏa thuận sau đây là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Bạn và Gocheap.VN("Chúng tôi”). Thỏa thuận bao gồm các điều khoản dịch vụ mà bạn phải tuân thủ để được quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ trên trang Web và các ứng dụng di động của chúng tôi. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản dịch vụ theo quyết định của mình mà không cần thông báo trực tiếp cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm tìm hiểu phiên bản mới nhất bằng cách truy cập website www.Gocheap.VN.

XIN VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY MỘT CÁCH CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

 1. Trách nhiệm với tài khoản, mật khẩu được cung cấp

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký làm thành viên. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định này.

 1. Trách nhiệm cung cấp thông tin

Với tư cách là người sử dụng dịch vụ, Bạn phải cam kết:

(a) Bạn có đủ tư cách pháp lý và tư cách hành vi khi sử dụng dịch vụ

(b) Cung cấp các thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân trong Hồ sơ cá nhân

(c) Duy trì và cập nhật kịp thời Hồ sơ cá nhân để bảo đảm rằng dữ liệu này là đầy đủ, trung thực và chính xác.

Nếu Bạn cung cấp bất cứ thông tin nào không phải là không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Bạn; từ chối một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.

 1. Trách nhiệm nội dung đăng tải

Bạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Nội dung bạn tạo ra bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, email. Chúng tôi không có nghĩa vụ theo dõi các tài liệu được đăng và vì vậy, không bảo đảm về tính hợp pháp, chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

 1. Hạn chế hoạt động

Không giới hạn các biện pháp khắc phục hậu quả khác, chúng tôi có thể chấm dứt sự tham gia của bạn, loại bỏ thông tin của bạn và từ chối cung cấp dịch vụ nếu:

(a) Bạn đã sử dụng sai mục đích các các dịch vụ, có hành vi trái pháp luật hoặc đạo đức.

(b) Chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp không trung thực hoặc không chính xác.

(c) Chúng tôi tin rằng hành động của bạn là gian lận, lừa đảo và có thể gây ra tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi.

(d) Sử dụng các dịch vụ với mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản đồng ý của chúng tôi.

(e) Vi phạm các quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền riêng tư.

(f) Phát tán các ứng dụng độc hại hoặc tấn công chiếm đoạt quyền điều khiển hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân.

 1. Bảo mật

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Điều khoản riêng tư

Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Bạn có thể xem xét lại chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi tại Điều khoản riêng tư

 1. Sở hữu trí tuệ

Trừ phi được sự đồng ý của chúng tôi, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, sửa đổi, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong các Dịch vụ này .Tất cả các yếu tố cấu thành lên Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều thuộc phạm vị sở hữu của chúng tôi cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

 1. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam . Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.