Chính sách bảo hành và đổi trả

Chính sách bảo hành và đổi trả của Website TMĐT gocheap.vn

1. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo hành và đổi trả này áp dụng cho tất cả các dịch vụ vận chuyển của Website TMĐT gocheap.vn, bao gồm: Đi đường dài Lái xe hộ Xe sân bay Say gọi xế

2. Điều kiện áp dụng

Chính sách này áp dụng cho các trường hợp sau: Dịch vụ không được cung cấp đúng như cam kết. Dịch vụ bị gián đoạn hoặc hủy bỏ do lỗi của gocheap.vn. Tài sản của khách hàng bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.

3. Quy trình giải quyết

Khách hàng cần khiếu nại về dịch vụ trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh vấn đề. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin và bằng chứng để gocheap.vn có thể tiến hành giải quyết khiếu nại. Gocheap.vn sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại trong thời gian sớm nhất. Lưu ý: Gocheap.vn có quyền từ chối bồi thường nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ các thông tin và bằng chứng.

4. Mức bồi thường

Mức bồi thường sẽ được căn cứ theo giá trị dịch vụ hoặc tài sản bị hư hỏng, mất mát. Cụ thể: Dịch vụ không được cung cấp đúng như cam kết: Trong trường hợp dịch vụ không được cung cấp đúng như cam kết, gocheap.vn sẽ bồi thường cho khách hàng như sau: Hoàn tiền 100% giá trị dịch vụ nếu dịch vụ không được cung cấp. Bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận nếu dịch vụ được cung cấp không đúng chất lượng. Trong trường hợp dịch vụ bị gián đoạn do lỗi của gocheap.vn, gocheap.vn sẽ bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận nếu dịch vụ bị gián đoạn gây ra tổn thất cho khách hàng. Trong trường hợp tài sản của khách hàng bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển, gocheap.vn sẽ bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận giá trị tài sản bị hư hỏng hoặc mất mát.

5. Điều khoản chung

Gocheap.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh chính sách bảo hành và đổi trả này mà không cần thông báo trước. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của gocheap.vn về bảo hành và đổi trả.

6. Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo hành và đổi trả, khách hàng vui lòng liên hệ với gocheap.vn qua qua hotline: 02473000636 hoặc email: [email protected].
zalo
messenger