XE ĐANG SỬA BỊ CHÁY CÓ ĐƯỢC BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG?

Thùy Dương

New member
14/6/24
15
8
3
Đen cho chủ xe, vừa hết bảo hiểm xong.
Nhưng dù có bảo hiểm cũng không được bồi thường vì tất cả các công ty bảo hiểm đều loại trừ bảo hiểm trường hợp xe bị tổn thất trong quá trình sửa chữa, bao gồm cả chạy thử.
Tuy nhiên nếu đang sửa mà bị tổn thất do cháy xưởng, ngập lụt, giông bão... không liên quan đến việc sửa xe lại thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

1719537795971.png
 
  • Like
Reactions: Do Thi Lan Anh